Przeciwdziałania powstawaniu odorów i zmniejszenia ich uciążliwości

Informacja o działaniach podjętych w SW S „Złota Struga” w zakresie zapobiegania powstawania i przeciwdziałania powstawaniu odorów i ich neutralizacji w okresie II półrocze 2019 r. – I półrocze 2020 r.

 

Spółka Wodno-Ściekowa „Złota Struga” w Żarach realizuje nieustannie różnorakie przedsięwzięcia w zakresie zmniejszenia emisji substancji złowonnych oraz ich ewentualnego maksymalnego zmniejszenia negatywnego oddziaływania  na najbliższe sąsiedztwo.

Działania te w praktyce polegają na poprawie gospodarki osadowej, optymalizacji procesów technologicznych w reaktorze biologicznym i w otwartej komorze fermentacyjnej.

I tak w zakresie gospodarki osadowej przede wszystkim znacznie skrócono okres magazynowania osadów w halach suszarniczych. Wykorzystując maksymalnie sprzyjające warunki pogodowe i racjonalizując wykorzystanie osadów w rolniczym nawożeniu, uniknięto  niekorzystnych sytuacji w newralgicznym okresie wiosennym, co dotychczas było trudne do osiągnięcia. W okres zimowy udało się wejść praktycznie z zerowym zapasam osadu w halach a powstały w tym okresie osad relatywnie wcześnie wywieziono na grunty. Po raz pierwszy w omawianym okresie wdrożono stosowanie preparatu mikrobiologicznego znacząco poprawiającego stan higieniczny gromadzonych w halach suszarniczych osadów ściekowych.

W omawianym zakresie czasowym ewidentnie zaobserwowaliśmy zmniejszone oddziaływanie drugiego emitora odorów jakim jest otwarta komora fermentacyjna (OKF). W spółce prowadzona jest szczegółowa kontrola oddziaływania zapachowego wszystkich urządzeń mogących emitować niekorzystne zapachy i w zależności od określenia stopnia możliwości ich negatywnego oddziaływania podejmowane są decyzje w sprawie neutralizacji i konwersji związków złowonnych. Dotyczy to również emisji z hal suszarniczych. Przy podejmowaniu decyzji pomocne są również prowadzone ciągłe obserwacje siły i kierunku wiatrów, co przykładowo w wycinkowym zakresie obrazuje poniższa tabela.

2019 r.

2020 r.

obserwowany miesiąc

liczba dni o niekorzystnych kierunkach wiatru *

średnia siła wiatru w miesiącu km/h

maksymalna siła wiatru w miesiącu km/h

obserwowany miesiąc

liczba dni o niekorzystnych kierunkach wiatru *

średnia siła wiatru w miesiącu km/h

maksymalna siła wiatru w miesiącu km/h

 lipiec

12

5,4

28,9

styczeń

2

6,1

19,2

sierpień

b.d.

5,4

20,3

luty

0

10,1

27,5

wrzesień

2

4,9

19,1

marzec

9

6,6

23,8

październik

4

4,1

17,16

kwiecień

12

5,3

22,4

listopad

4

4

15,5

maj

8

4,5

21,2

grudzień

7

5,3

16,8

czerwiec

13

4,4

20,5

* niekorzystne wiatry to wiatry o kierunkach od południowo wschodniego do północno wschodniego

 

Koszty

Oczywistym jest, że działania w zakresie walki z odorami nie jest możliwe bez ponoszenia kosztów finansowych. Zestawienie kosztów za omawiany okres obrazuje poniższe zestawianie.

l.p.

Nazwa

Okres rozliczeniowy

2019 r.

I półrocze 2020 r.

1.

Preparat antyodorowy –do neutralizacji związków złowonnych na OKF

15 917,00

12 462,00

2.

Preparat antyodorowy – do neutralizacji metodą suchą w halach suszarniczych

35 424,00

          28 339,00

3.

Preparat do poprawy stanu higienizacji osadu

3 321,00

6 642,00

4.

Razem koszty brutto

54 662,00

47 443,00

5.

Pozostałe koszty netto (pośrednio związane dezodoryzacją)

68 015,00

14 940,00

6.

Ogółem koszty (netto)

112 456,00

53 512,00

 

Jak wynika z przedstawionego zestawienia roczny koszt działań w zakresie przeciwdziałania i neutralizacji odorów wynosi ok. 110 tys. zł. Do tej kwoty należałoby jeszcze doliczyć część kosztów dotyczących bezpośredniego zagospodarowania osadów, w naszym przypadku wykorzystywanych rolniczo. Kwota ta jest niebagatelna, gdyż w okresie I półrocza koszt zagospodarowania osadów to ok. 170 tys. zł.

Są to kwoty dość znaczne ale wydatkowanie ich jest całkowicie uzasadnione, o czym świadczy znaczna poprawa stanu negatywnego oddziaływania w stosunku do lat ubiegłych.

 

 

 


Drukuj   E-mail